Algemene wijzigingen voor vastgoed in 2022.

Algemene wijzigingen voor vastgoed in 2022.

Hervorming registratierechten of verkooprechten

De registratierechten bij de aankoop van de enige en eigen woning dalen vanaf 1 januari 2022 van 6 % naar 3 %. Als het gaat om je tweede, derde , vierde … eigendom zullen de registratierechten daarentegen stijgen en van 10 naar 12 %
Meer info en uitzonderingen over de hervorming kan je nalezen in dit artikel.

  • Bron: Vlaanderen.be

Bankschatting bij aanvraag hypothecaire lening verplicht

Vanaf 2022 moet je als koper bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor elk niet-zakelijk onroerend goed, een schatting laten uitvoeren vooraleer je een hypothecaire lening kan afsluiten.

Hoe dit precies in zijn werk zal gaan? De Belgische banken zullen gebruik maken van geavanceerde statistische modellen, gebaseerd op verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt.

Als er een te grote afwijking is tussen de aankoopwaarde (zoals vermeld in de notariële akte) en de “werkelijke waarde”, zal de bank hiermee rekening houden en kan je het bedrag dat je ‘teveel’ hebt betaald niet ontlenen.

De Nationale Bank van België geeft de banken toch toestemming om maximaal 35% van hun leningen te verstrekken aan een quotiteit boven de 90%. Dit geeft jonge, minder kapitaalkrachtige kopers toch de kans om meer dan 90% van de waarde van het huis te lenen.

  • Bron: Nationale Bank van België

Het asbestattest

Volledig nieuw in 2022 is het asbestasttest.

In de loop van 2022 wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Dit attest zal aantonen of het gebouw asbestveilig is of niet.

Asbestveilig is niet noodzakelijk asbestvrij, er mogen immers nog asbesthoudende materialen aanwezig zijn, indien deze bij normaal gebruik van het gebouw geen risico vormen.
Het attest zal 10 jaar geldig zijn.
Bij de verkoop van een appartement zal je vanaf 2025 niet alleen het attest van het appartement zelf, maar ook het attest van het volledige gebouw aan de koper moeten overhandigen.

  • - Bron: www.ovam.be

Blijvende verlaging van 21% naar 6% btw voor sloop en heropbouw van bestaande gebouwen.

De btw-verlaging voor sloop en heropbouw van 21% naar 6% zal worden verlengd. Ons land heeft daarvoor groen licht gekregen van Europa. De tijdelijke maatregel diende als relancemaatregel om energieverslindende woningen te vervangen en zou normaal eind 2022 aflopen.

  • Bron: CIB Vlaanderen
VASTGOEDSCHATTING
Ben je van plan om een eigendom te koop te stellen en had je graag meer inzicht in de huidige marktwaarde? Plan dan gerust een afspraak in en ik kom bij je langs.