Gratis schatting

Hoe verloopt een vastgoedschatting?

Stap 1
Vooraf vraag ik reeds enkele (publieke) officiële gegevens op, informatie over de eigendom.

Stap 2
Ik kom ter plaatste en samen doen we een prospectieronde, zo kan ik jouw eigendom beter leren kennen.

Stap 3
Achter de schermen werk ik aan overzichtelijk verslag, dat we samen overlopen tijdens onze tweede afspraak.

Stap 4
Aan het einde van ons gesprek heb je meer inzicht in de huidige marktwaarde van jouw eigendom.